Điêu khắc kỹ thuật số của Jean-Michel Bihorel

Posted on by Vietnam Art

Jean-Michel Bihorel đã tạo nên những tác phẩm điêu khắc thú vị bằng công nghệ in 3D, góp phần tạo nên thành công của trào lưu điêu khắc kỹ thuật số bằng máy in 3D. Thế kỹ 21 với những phát triển tột bậc về khoa học công nghệ đã tạo nên cho nghệ sĩ  những công cụ, vật liệu mới vô cùng thú vị để hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Nghệ sĩ đã tạo nên những cơ thể người phụ nữ đẹp tuyệt vời, ấn tượng bẵng những bông hoa in 3D

Hãy cũng Vietnam Art ngắm những tác phẩm nghệ thuật của Jean-Michel Bihorel.

jean-michel-bihorel-vietnam-art-002 jean-michel-bihorel-vietnam-art-003 jean-michel-bihorel-vietnam-art-004 jean-michel-bihorel-vietnam-art-005 jean-michel-bihorel-vietnam-art-006 jean-michel-bihorel-vietnam-art-007 jean-michel-bihorel-vietnam-art-008 jean-michel-bihorel-vietnam-art-009

www.vietnam-art.com – Tin tức nghệ thuật Việt Nam