Luma Grothe trong tạp chí Marie Claire Italia tháng 11

Posted on by Vietnam Art

Grotto Luma (Luma Grothe) xuất hiện trong tạp chí tháng mười một Marie Claire Italia. Các tác giả của buổi chụp hình là (David Bellemere). Một nhiếp ảnh gia công tác lâu năm với tạp chí danh tiếng của Ý.

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial01

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial02

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial03

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial04

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial05

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial06

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial07

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial08

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial09

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial10

Luma-Grothe-Marie-Claire-Italy-November-2015-Editorial11

www.vietnam-art.com