Scroll to Top

Bạn đang xem bài tại chuyên mục ‘Minh Họa – Illustrations’

Những minh họa độc đáo từ bóng của vật thể từ họa sĩ minh họa Belgian và Vincent Bal, sử dụng bóng của đồ vật, lá cây..để tạo thành bóng mờ nhưng chúng có vẻ rất đúng và phù hợp với hình minh họa. Sự kết hợp ấn tượng !  ...

Những minh họa độc đáo từ bóng của vật thể từ họa sĩ minh họa Belgian và Vincent Bal, sử dụng bóng của đồ vật,...