Nghệ sĩ đương đại Paola Pivi

Posted on by Vietnam Art

Nữ nghệ sĩ Paola Pivi sinh 1971 tại Milan, Hiện tại cô sống và làm việc tại Alaska. Cô được thế giới biết đến với những tác phẩm sắp đặt ấn tượng trong đó nổi bật với chủ đề Bears tại NewYork.  Dưới đây là một hình ảnh tiêu biểu:

nghe-thuat-sap-dat nghe-thuat-sap-dat01 nghe-thuat-sap-dat02 nghe-thuat-sap-dat03 nghe-thuat-sap-dat04 nghe-thuat-sap-dat05 nghe-thuat-sap-dat06 nghe-thuat-sap-dat07 nghe-thuat-sap-dat08 nghe-thuat-sap-dat09 nghe-thuat-sap-dat10 nghe-thuat-sap-dat11 nghe-thuat-sap-dat12

 

Bạn có thể tìm hiểu thông tin chính thức tại: http://www.paolapivi.com/