Nhiếp ảnh gia Robert Voltaren

Posted on by Vietnam Art

Nhiếp ảnh gia thời trang Robert Voltaren ở California. Ông hợp tác với các tương hiệu nổi tiếng như Playboy, GQ, Esquire. Vogue…Vietnam-art xin được tổng hợp một số bức hình đẹp được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia tài hoa này.

Robert-Voltaren-photographer-shot4
9adbf84de8fa9a8ff1abfae1c0f3f48f

Robert-Voltaren-photographer

Robert-Voltaren-photographer-shot

Robert-Voltaren-photographer-shot2

Robert-Voltaren-photographer-shot3

Robert-Voltaren-photographer-shot5

Robert-Voltaren-photographer-shot6

Robert-Voltaren-photographer-shot7

Robert-Voltaren-photographer-shot8

Robert-Voltaren-photographer-shot9

Robert-Voltaren-photographer-shot10

Robert-Voltaren-photographer-shot11

Robert-Voltaren-photographer-shot12

Robert-Voltaren-photographer-shot13

Robert-Voltaren-photographer-shot14

Robert-Voltaren-photographer-shot15

Robert-Voltaren-photographer-shot16

Robert-Voltaren-photographer-shot17

Robert-Voltaren-photographer-shot18

Robert-Voltaren-photographer-shot19

Robert-Voltaren-photographer-shot20

Robert-Voltaren-photographer-shot21

Robert-Voltaren-photographer-shot22

Robert-Voltaren-photographer-shot23

Robert-Voltaren-photographer-shot24

Robert-Voltaren-photographer-shot25

Robert-Voltaren-photographer-shot26

Robert-Voltaren-photographer-shot27

Robert-Voltaren-photographer-shot28

Robert-Voltaren-photographer-shot29

Robert-Voltaren-photographer-shot30

Robert-Voltaren-photographer-shot31
-Bạn đọc vui lòng tiếp cận thông tin dưới góc nhìn chuyên môn