Tác phẩm đồ họa của Tony Futura

Posted on by Vietnam Art

Các tác phẩm của họa sĩ thể hiện sự chế nhạo đến các thương hiệu nổi tiếng một cách vui nhộn và thâm thúy. Bạn đọc có thể xem thếm các tác phẩm của họa sĩ tại: instagram.com/tonyfutura/
Người nổi tiếng như Kim siêu vòng 3, google, apple nằm trong danh sách những tác phẩm châm biếm của Tony Futura.

Tony-Futura-Artist
Tony-Futura-Artist2

Tony-Futura-Artist3

Tony-Futura-Artist4

Tony-Futura-Artist5

Tony-Futura-Artist6

Tony-Futura-Artist7

Tony-Futura-Artist8

Tony-Futura-Artist9

Tony-Futura-Artist10

Tony-Futura-Artist11

Tony-Futura-Artist12

Tony-Futura-Artist13

Tony-Futura-Artist14
Tổng hợp bởi vietnam-art.com