Tác phẩm hội họa đường phố của họa sĩ Goin

Posted on by Vietnam Art

Tài năng hội họa đường phố họa sĩ người Pháp Goin với nhiều ý tưởng táo bạo, ý nghĩa và đầy màu sắc.
Website: http://www.goinart.net/
Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Goin/58054113648

Goin-artist

Goin-artist00

Goin-artist01

Goin-artist03

Goin-artist04

Goin-artist05

Goin-artist06

Goin-artist07

Goin-artist08

Goin-artist12

Goin-artist13

Goin-artist15

Goin-artist16

Goin-artist17

Goin-artist23

Goin-artist26

Goin-artist28

Tổng hợp bởi Vietnam-art.com