Scroll to Top

Bạn đang xem bài tại chuyên mục ‘Thiết kế – Design’

Thiết kế của nghệ sĩ Canada làm việc tại Vancouver đã cho ra những mẫu thiết kế nhẫn bằng nhựa và gỗ. Một lần nữa chúng ta lại thấy ứng dụng của chất liệu Resin ( chất liệu dùng để vẽ cá vàng 3d ) Ở Hà Nội các design có thể dễ dàng...

Thiết kế của nghệ sĩ Canada làm việc tại Vancouver đã cho ra những mẫu thiết kế nhẫn bằng nhựa và gỗ. Một lần nữa...